Ar žinojai, kad?

Lietuvos miškingumas (miško žemės ploto santykis su Lietuvos Respublikos teritorijos plotu procentais)

2011 m. 2015 m. 2020 m. (Tikslas)
33,2 33,7 34,2

Medynų minimalūs pagrindinių miško kirtimų ir gamtinės brandos amžiai

Medžių rūšys IV grupės miškai III grupės miškai Gamtinės brandos amžius (pagrindinių miško kirtimų II grupės miškuose amžius)
Pušis, maumedis, uosis, klevas, bukas, guobiniai 101 111 171
Eglė 71 81 121
Ąžuolas 121 141 201
Beržas, juodalksnis 61 61 91
Liepa, skroblas 61 71 91
Drebulė 41 41 81
Baltalksnis, blindė, gluosnis 31 31 51

Ąžuolynų dalis, palyginti su bendru miškų plotu, procentais sudaro:

2011 m. 2015 m. 2020 m. (Tikslas)
2,0 2,2 2,4

Atvirose vietose augantys ąžuolai užaugina sėklas 20-25 metų amžiaus.

Augantys medynuose ąžuolai užaugina sėklas 50-70 metų amžiaus.

1000 gilių sveria nuo 2-5 kg. Vidutiniškai 3 kg.

Tūringiausis miškas Lietuvoje (daugiausia užauginęs medienos 1 ha plote) yra Degsnės Maumedynas. Tūris hektare daugiau nei 1600 m3. (Skaityti plačiau)

Aukščiausia Lietuvos Eglė – Noriūnų miško 42 miško kvartale. Urkupio upelio šlaite, netoli Nemuno. Aukštis – 44,5 m. (Skaityti plačiau)